طراحی نظارت واجرای سازه های ساختمانی-مدیریت پیمان-تهیه وتنظیم صورت وضعیت
 نمونه قراردادهای پیمانکاری
لینک دانلود نمونه قراردادها:

شـــــــــــــــــــــــــــــــرح لینک دانلود
فرم خام قرارداد آرماتوربندی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد آسانسور لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد آسفالت لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد اسکلت فلزی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد بتن ریزی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد پارتیشن لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد پیمان مدیریت لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد تابلو برق لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد تأسیسات برقی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد تخریب لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد خاکبرداری لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد داربست لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد درای وال (دیوار خشک) لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد رنگ آمیزی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد سوله لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد طرح و ساخت (EPC) لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد قالب بندی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد کانال کشی کولر لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد گچ کاری لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد لوله کشی گاز لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد متر مربعی زیر بنا لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد محوطه سازی لینک دانــــــلود
فرم خام قرارداد مدیریت طرح لینک دانــــــلود


 


برچسب‌ها: قراردادها
|+| نوشته شده توسط سیدمیثم احمدی در سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱  |
 
 
بالا